Ecoando o amor além fronteiras

TERCO DA MISERICORDIA EM JAPONÊS

05 AGO 2019
05 de Agosto de 2019
KAMI NO ITSUKUSHIMI E NO INORI NO HANATABA

? JUJIKA NO SHIRUSHI ?SINAL DA CRUZ
? SHU NO INORI ?PAI NOSSO
? SEIBO NO INORI ?AVE MARIA
? SHINKOU SENGUEM ?CREIO

??EIEN NO CHICHI YO, WATASHITACHI TO ZEN SEKAI NO SUBETE NO TSUMI NO AGANAI NO TAMENI, ANATA NO SAIAI NO KO, WATASHITACHI NO SHU IESU KIRISUTO NO ON KARADA TO ONCHI, GOREIKON TO SHINSEI WO MIMAE NI SASSAGEMASSU? ETERNO PAI, EU VOS OFERECO O CORPO E SANGUE, ALMA E DIVINDADE DE VOSSO DILETISSIMO FILHO NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, EM EXPIACAO DOS NOSSOS PECADOS E DO MUNDO INTEIRO.

? IESU NO OOINARU JUNAN NI YOTTE, WATASHITACHI TO ZEN SEKAI NI ITSUKUSHIMI WO SOSSOIDE KUDASSAI ?PELA SUA DOLOROSA PAIXAO, TENDE MISERICORDIA DE NOS E DO MUNDO INTEIRO.
Voltar